STxBMwmN9fJSxu9uRjCvuzHV79H5TZmCLG
バランス (SORA)
0.00000000